Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím projektů International Visegrad Fund. Posláním fondu je rozvíjet myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Source: CEZ Group, Slovenské elektrárne, a.s., MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd.

V jaderném průmyslu až dosud neexistovala na akademické úrovni žádná spolupráce mezi všemi zeměmi V4. Chtěli bychom rozšířit již zavedenou spolupráci a tím zvýšit naši odbornost a rozsah. Tento první společný projekt pomůže rozvíjet spolupráci ve vzdělávání a odborné přípravě a samozřejmě také v oblasti výzkumu a vývoje.

České vysoké učení technické v Praze, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, University of Warsaw a Budapest University of Technology and Economics, lídři zemí V4 ve vzdělávání v jaderném oboru, budou pořádat výcvikový kurz.

Naším cílem je rozvíjet spolupráci mezi studenty, vědci a odborníky tak, aby byla zajištěna kvalita jaderného vzdělávání ve všech zemích V4.

Děkuji všem - lektorům a studentům - za účast na projektu!

Všechny přednášky byly shromážděny v publikaci, kterou lze stáhnout kliknutím na její název vpravo. →

Informace o budoucích aktivitách ve skupině V4 zveřejníme na tomto webu. Zůstaň s námi!

Jadrové elektrárne v krajinách Vyšehradskej štvorky

Jaderná energetika v zemích Visegrádu

Všechny visegrádské země buď provozují jaderné elektrárny, nebo plánují jadernou energii využívat. V České republice je asi 29% elektřiny vyrobeno v jaderných elektrárnách, v Maďarsku 50% a na Slovensku 55%. Polsko jako nová jaderná země plánuje podle vládní politiky zavést jadernou energii do svého energetického mixu do roku 2033.

Nejdůležitějším tématem je vzdělávání a školení lidí v různých oborech jaderného průmyslu (provoz jaderných elektráren, státní dozor, radiační ochrana, využití neutronů atd.). Česká republika, Slovensko a Maďarsko pracují na rozvoji lidských zdrojů v tomto odvětví již téměř 50 let a v této oblasti již existuje spolupráce. Přestože v Polsku chybí odborníci specializující se na udělování licencí a provoz jaderných elektráren, existují dlouhodobé zkušenosti s provozováním výzkumných reaktorů a jejich aplikací na výrobu radiofarmak.

Rozvíjení mezinárodní spolupráce mezi akademickými centry je velmi důležité, protože sdílení znalostí a zkušeností ve vzdělávání a odborné přípravě zvýší hodnotu našich absolventů na trhu práce. Organizací společného kurzu chceme dát studentům příležitost setkat se s odborníky v této oblasti a možnost navázat nové kontakty.

Časová osa projektu

1
Zahájení projektu - únor 2020

Příprava programu školení - výběr témat přednášek a jejich obsahu; pozvání lektorů.


Registrace účastníků - březen 2020

Účastníci budou vybráni na základě doporučení univerzit zapojených do projektu. Cílové skupiny: studenti magisterského nebo doktorského studia, mladí odborníci.

2

3
Výcvikový kurz V4 - 12-16.04.2021     PROGRAM

Kurz se bude konat online. Program pětidenního setkání je tvořen přednáškami, měřením na reaktoru VR1 a exkurzí.

Naše univerzity

Společná historie, kultura a úzká hospodářská spolupráce, přispějí ke sdílení znalostí a zkušeností mezi univerzitami zemí V4 při poskytování vzdělání pro studenty a výzkumné pracovníky.

Budapest University of Technology and Economics

České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí projektu

Slovenská technická univerzita v Bratislavě

University of Warsaw

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím projektů International Visegrad Fund. Posláním fondu je rozvíjet myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info Got it!