Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím projektů International Visegrad Fund. Posláním fondu je rozvíjet myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Organizace společného kurzu je prvním krokem k navázání úzké spolupráce mezi našimi univerzitami poskytujícími vzdělání v oblasti jaderného inženýrství v zemích V4.

Cíl projektu

Společná historie, kultura a úzká hospodářská spolupráce, přispějí ke sdílení znalostí a zkušeností mezi univerzitami zemí V4 při poskytování vzdělání pro studenty a výzkumné pracovníky.

Polsko je navíc jediná ze zemí V4 bez jaderných elektráren, ale je na začátku zavedení tohoto zdroje energie do energetického mixu. Přeshraniční spolupráce a poskytování podpory Polsku, jakožto nové jaderné zemi, je velmi důležitá a nezbytná pro zajištění regionální bezpečnosti jaderných zařízení. Tento přístup jistě zvýší povědomí obyvatel zemí V4 o jejich regionální solidaritě související s rozvojem jaderné energie a přispěje k pozitivnějšímu vnímání spolupráce v tomto regionálním formátu.

Chtěli bychom rozšířit již zavedenou spolupráci a tím zvýšit naši odbornost a dosah. Tento první společný projekt pomůže rozvíjet spolupráci ve vzdělávání a odborné přípravě a samozřejmě také v oblasti výzkumu a vývoje. Kurz bude organizovat ČVUT, Slovenská technická univerzita, University of Warsaw and Budapest University of Technology a Economics, lídři zemí V4 ve vzdělávání v jaderném oboru. Tento kurz, určený studentům a výzkumným pracovníkům, bude prvním krokem k navázání spolupráce mezi těmito akademickými pracovišti a k navázání profesionálních vztahů mezi akademickými pracovníky a studenty.

Během 5denního setkání budou uspořádány přednášky, experimenty a exkurze. Cílem setkání je získání znalostí o pokročilých otázkách fyziky reaktorů, výměna zkušeností a diskuse o budoucích společných projektech, potenciálním výzkumu, akademické a studentské výměně mezi čtyřmi univerzitami. Specifické cíle projektu: rozvíjet spolupráci v oblasti jaderného vzdělávání a odborné přípravy studentů, výzkumných pracovníků a profesionálů; zajistit kvalitu jaderného vzdělávání a odborné přípravy ve všech zemích V4; integrace vědecké a akademické obce ve všech zemích V4 se specializací na rozvoj jaderné energie, sdílení akademických zdrojů a schopností na mezinárodní úrovni.

Plánujeme pokračovat v tomto kurzu a dále rozšiřovat naši spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, jakož i výzkumu a vývoje.

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím projektů International Visegrad Fund. Posláním fondu je rozvíjet myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.