Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím projektů International Visegrad Fund. Posláním fondu je rozvíjet myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Source: Faculty of Physics, University of Warsaw

Výcvikový kurz

 12-16.04.2021
 online

Cíl kurzu
Cílem kurzu je získání znalostí o pokročilých otázkách fyziky reaktorů, výměna zkušeností a integrace vědecké a akademické obce ve všech zemích V4. Podrobná témata a program budou oznámeny později.

Forma kurzu
Přednášky, experimenty na reaktoru VR-1, diskuse a exkurze

Cílová skupina
Studenti magisterského studia nebo doktorandi, mladí odborníci. Účastníci budou vybráni na základě doporučení našich univerzit. Účast není omezena pouze na partnerské instituce, ale je otevřena také studentům z různých škol / univerzit
Limit - 28 lidí

Přednášející
Akademičtí pracovníci našich univerzit, mezinárodní odborníci

Poplatek
Účast na školení není zpoplatněna. Všechny náklady, např. doprava, ubytování a stravování budou hrazeny z rozpočtu projektu

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím projektů International Visegrad Fund. Posláním fondu je rozvíjet myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.