Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez granty wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją Funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze
Wydział Nauk Jądrowych i Inżynierii Fizycznej
Uniwersytet Technologiczno-Ekonomiczny w Budapeszcie
Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Warszawski
Wydział Fizyki
Słowacki Uniwersytet Technologiczny w Bratysławie
Wydział Elektryczny i Technologii Informacyjnych

Partnerzy

Czech Technical University in Prague

Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze (CTU) jest jednym z największych i najstarszych uniwersytetów technicznych w Europie. CTU ma obecnie osiem wydziałów i około 18 000 studentów.

Wydział Nauk Jądrowych i Inżynierii Fizycznej (FNSPE) został utworzony w 1955 r. Wówczas jego podstawową misją było szkolenie nowych ekspertów dla powstającego czechosłowackiego programu nuklearnego. Stopniowo jednak zakres jego obowiązków został rozszerzony, aby objąć szerszy zakres dziedzin i kursów z matematyki, fizyki i chemii, dzięki czemu, zgodnie ze swoją tradycją, może teraz oferować doskonałe wykształcenie z osobistym podejściem do studentów. Wydział prowadzi kursy z zakresu inżynierii jądrowej - koncentruje się na teoretycznej i eksperymentalnej fizyce reaktorów, zastosowaniach neutronów, inżynierii reaktorów jądrowych. Wydział eksploatuje reaktor szkoleniowy VR-1 - jest to reaktor mocy zerowej moderowany lekką wodą, a także reaktor Golem.

więcej informacji:
www.fjfi.cvut.cz

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez granty wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją Funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.