Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez granty wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją Funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Source: Faculty of Physics, University of Warsaw

Szkolenie

 12-16 kwietnia 2021 r.
 online

Cel
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat zaawansowanych zagadnień fizyki reaktorów, wymiana doświadczeń, a także integracja społeczności naukowej i akademickiej wszystkich krajów V4. Szczegółowe tematy i program zostaną ogłoszone później

Formuła
Wykłady, eksperymenty w reaktorze VR-1, dyskusja i wizyta techniczna

Grupa docelowa
Studenci studiów magisterskich i doktoranckich, młodzi eksperci. Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie rekomendacji uniwersytetów. Udział nie ogranicza się tylko do instytucji partnerskich, ale jest otwarty również dla studentów z różnych szkół, instytucji naukowych
Limit - 28 osób

Wykładowcy
Personel akademicki naszych uniwersytetów, międzynarodowi eksperci

Opłata
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wszystkie koszty, np. transport, zakwaterowanie i wyżywienie zostaną pokryte z budżetu projektu

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez granty wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją Funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.