Tento projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky a Slovenskej republiky prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním tohto fondu je podporovať návrhy udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Source: CEZ Group, Slovenské elektrárne, a.s., MVM Paks Nuclear Power Plant Ltd.

Kontakt

CZ

Česká technická univerzita v Prahe
Fakulta jadrová a fyzikálne inžinierska

Břehová 7
115 19 Prague 1
Czech Republic
www.cvut.cz

Dr. Lenka Frýbortová
Koordinátor projektu
lenka.frybortova (at) fjfi.cvut.cz

HU

Budapeštianska technická a ekonomická univerzita
Fakulta prírodných vied

Műegyetem rkp. 3
1111 Budapest
Hungary
www.bme.hu

Dr. Czifrus Szabolcs
czifrus (at) reak.bme.hu

PL

Varšavská univerzita
Fyzikálna fakulta

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Poland
www.fuw.edu.pl

Prof. Agnieszka Korgul
agnieszka.korgul (at) fuw.edu.pl
Łukasz Koszuk
lukasz.koszuk (at) fuw.edu.pl

SK

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulte elektrotechniky a informatiky

Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
Slovakia
www.stuba.sk

Dr. Gabriel Farkas
gabriel.farkas (at) stuba.sk
Filip Osusky
filip.osusky (at) stuba.sk

Tento projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky a Slovenskej republiky prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním tohto fondu je podporovať návrhy udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.