Tento projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky a Slovenskej republiky prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním tohto fondu je podporovať návrhy udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Česká technická univerzita v Prahe
Fakulta jadrová a fyzikálne inžinierska
Budapeštianska technická a ekonomická univerzita
Fakulta prírodných vied
Varšavská univerzita
Fyzikálna fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulte elektrotechniky a informatiky

Partneri

Czech Technical University in Prague

Česká technická univerzita v Prahe (ČVUT) patrí k najväčším a najstarším technickým vysokým školám v Európe. V súčasnej dobe má ČVÚT osem fakúlt a študuje na nej viac ako 18000 študentov.

Fakulta jadrová a fyzikálne inžinierska (FJFI) bola založená v roku 1955 a jej prvotnou misiou bola výchova nových expertov so silným teoretickým základom pre potreby československého jadrového programu. Postupne sa kompetencie fakulty rozširovali tak, aby pokryli širší rozsah odborov a predmetov ako je matematika, fyzika a chémia. Pokračujúc v tejto tradícii, fakulta ponúka v súčasnosti excelentné vzdelanie s osobným prístupom k výučbe študentov. Fakulta poskytuje študijné programy v odbore jadrové inžinierstvo, ktorého výučba sa zaoberá teoretickou a experimentálnou fyzikou spolu s aplikáciou neutrónov a prevádzkou jadrových reaktorov. Fakulta prevádzkuje výskumný reaktor VR-1 (ľahkovodný reaktor nulového výkonu) a taktiež termonukleárny TOKOMAK s názvom GOLEM.

viac informácií na:
www.fjfi.cvut.cz

Tento projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky a Slovenskej republiky prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním tohto fondu je podporovať návrhy udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.